อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สรุปค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรใหม่ / สถิติสรุปค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรใหม่
สรุปค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรใหม่


ใช้งบประมาณตามงบที่ขออนุมัตื ใช้งบประมาณเกินงบที่ขออนุมัติ

ลำดับ หลักสูตร งบประมาณที่ขออนุมัติ งบประมาณที่ใช้จริง

สถิติสรุปค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรใหม่
ลำดับ หลักสูตร งบประมาณที่ขออนุมัติ งบประมาณที่ใช้จริง จำนวนเงินที่เกิน
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790