อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครระดับปริญญาตรี เว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/login.asp
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp
หรือโทร. 075673101 ฝ่ายรับนักศึกษา

ประกาศเมื่อ 14/11/2560 view [217]

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790