อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากกพ.

ขณะนี้ สำนักงาน กพ. ได้จัดทำระบบตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สามารถตรวสอบได้จาก ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ 23/06/2558 view [408]

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790