อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร / สรุปค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรใหม่

สรุปค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรใหม่

ลำดับ หลักสูตร งบประมาณที่ขออนุมัติ งบประมาณที่ใช้จริง
รวม 0 0
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790