อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ติดต่อเรา
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 3
เวลาปฏิบัติงาน
จันทร์ - ศุกร์ / 8:30 - 16:30 น.
1. นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ : งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 07-567-3771 , เบอร์ภายใน 3771
2. นางนฤมล อินปิน : งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โทรศัพท์ 07-567-3791 , เบอร์ภายใน 3791

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790