อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / เลือกรายการการค้นหามติสภาวิชาการ / ค้นหามติสภาวิชาการตาม ปี พ.ศ. / สถิติการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถิติการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ จำนวนครั้ง วาระ
1/2560 1 5.4,
2/2560 2 5.2, 5.3,
3/2560 4 5.1, 5.2, 5.3, 5.6,
4/2560 3 5.1, 5.2, 5.3,
5/2560 0
6/2560 4 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
7/2560 1 5.1,
8/2560 2 5.2, 5.3,
รวม 17
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790